7 november 2018

EnquĂȘte woningbouw in Oudega

Oudega aan het water

Op verzoek van de gemeente heeft dorpsbelang een enquête gedaan naar de woningvraag in Oudega.
De gemeente wil de resultaten van deze enquête gebruiken om te analyseren welke woningbouwruimte de komende jaren verstandig is in Oudega. De achtergrond hiervan is dat in de meeste dorpen in Friesland het aantal inwoners de komende decennia gaat afnemen, of nu zelfs al afneemt, en het aantal huishoudens niet zal groeien. Er is wel vraag naar woningen in Oudega maar hoe groot is die vraag? Voorkomen moet worden dat er teveel woningen worden gebouwd. Dit kan ertoe leiden dat de bestaande woningen in de toekomst teveel in waarde gaan dalen of zelfs onverkoopbaar worden.

Binnenkort wordt er ook een enquete geplaatst op de gemeentelijke website om verhuiswensen te verkennen. De gemeente wil graag weten of er mensen zijn die naar de dorpen willen verhuizen vanuit Drachten of andersom. Maar ook of mensen van het ene naar het andere dorp willen verhuizen. De resultaten worden via de website van de gemeente bekend gemaakt. 

Lees meer

9 december 2016

Startnotitie milieu effecten ter inzage

Oudega aan het water

Om de ontwikkeling van het project Oudega aan het Water te realiseren is het, onder andere, nodig om een bestemmingsplan op te stellen. Daarnaast is het nodig om ook een milieu effect rapportage te maken (PlanMER). Een PlanMER is een milieu onderbouwing van het bestemmingsplan. Hierin worden alle milieueffecten van de gewenste ontwikkeling onderzocht.

 

Lees meer

21 augustus 2015

Aanleg weilanddepot De Geasten

Oudega aan het water

In de Alde Feanen wordt de komende jaren, zo veel mogelijk buiten het vaarseizoen om, gebaggerd. Dit is één van de maatregelen van het LIFE+ project. De bagger wordt door middel van leidingen naar een weilanddepot aan de Geasten in Oudega (Sm) vervoerd.

Lees meer