9 december 2016

Startnotitie milieu effecten ter inzage

Oudega aan het water

Om de ontwikkeling van het project Oudega aan het Water te realiseren is het, onder andere, nodig om een bestemmingsplan op te stellen. Daarnaast is het nodig om ook een milieu effect rapportage te maken (PlanMER). Een PlanMER is een milieu onderbouwing van het bestemmingsplan. Hierin worden alle milieueffecten van de gewenste ontwikkeling onderzocht.

 

Lees meer

21 augustus 2015

Aanleg weilanddepot De Geasten

Oudega aan het water

In de Alde Feanen wordt de komende jaren, zo veel mogelijk buiten het vaarseizoen om, gebaggerd. Dit is één van de maatregelen van het LIFE+ project. De bagger wordt door middel van leidingen naar een weilanddepot aan de Geasten in Oudega (Sm) vervoerd.

Lees meer