Planning Oudega aan het Water (indicatief; in dit stadium kan nog geen harde planning worden afgegeven)

 

Havengebied:

 Wat

Wanneer (indicatie)

masterplan

Eerste helft 2019

Nadere onderzoeken en uitwerking

Tweede helft 2019

bestemmingsplanprocedure

2020

Uitvoering eerste onderdelen

2021

 

Recreatief Water:

 Wat

Wanneer (indicatie)

Grondverwerving ca

Tweede kwartaal 2019: zicht op de hoofdlijn

Aanpassing schetsen

Derde en vierde kwartaal 2019

MER- en bestemmingsplanprocedure

Vierde kwartaal 2019, en half 2021

Voorbereiding uitvoering

Afronding vierde kwartaal 2021

Start uitvoering

2022

Afronding uitvoering

2023