Nader onderzoek tracés vaarweg Drachten

30 oktober 2015


Nader onderzoek naar vaarweg Drachten

Samen met de provincie Fryslân onderzoekt de gemeente de mogelijkheden om een optimale vaarverbinding aan te leggen van het Prinses Margrietkanaal naar de haven van Drachten. Het Prinses Margrietkanaal is onderdeel van het Europese netwerk voor de grootste binnenvaartschepen. De vaarweg naar de haven van Drachten is op dit moment niet geschikt voor deze grote schepen.

Voor de concurrentiepositie van de bedrijven rondom de haven van Drachten is het belangrijk dat de haven bereikbaar is voor de grootste binnenvaartschepen. De huidige vaarweg loopt daarnaast door natuur- en recreatiegebied Nationaal Park De Alde Feanen. Dat betekent dat beroeps- en recreatievaartuigen elkaar tegenkomen wat tot onveilige situaties kan leiden. Daarom wordt onderzocht hoe deze van elkaar gescheiden kunnen worden.

De gemeente en provincie verkenden een aantal mogelijkheden. Gedeputeerde Staten stelt voor om vervolgonderzoek te doen naar het opwaarderen van de huidige vaarweg en twee alternatieve vaarroutes. Het doel is om op basis van deze onderzoeken tot een voorkeursvariant te komen.

Verruimen of alternatieve vaarroute
Een opwaardering houdt in dat de huidige vaarweg verruimd wordt. Voor het verleggen van de vaarweg worden twee mogelijke tracés onderzocht: het gebied rondom de Hegewarren/Burd (Sytebuorren) en een vaarroute via Opeinde langs de N31 naar het Prinses Margrietkanaal. De varianten worden getoetst op investeringskosten, het economisch voordeel voor de regio en effecten op onder andere natuur, landbouw en veiligheid. Hierbij houden de provincie en gemeente rekening met andere projecten in het gebied, zoals Oudega aan het water.

 

Terug naar nieuws