Drachten als schakel tussen de meren en de wouden

Waterfront Drachten gaat over de waterrijke toegangspoort aan de westzijde van Drachten. Een gebied waar volop kansen liggen om uit te groeien tot een belangrijke schakel tussen de Friese Meren en de Friese Wouden.Die kansen willen we benutten voor de versterking van de werkgelegenheid in onder andere de recreatieve sector. Daarnaast is het behoud en bevordering van de leefbaarheid in Drachten en omgeving door het vergroten van de aantrekkelijkheid van de woon- en leefomgeving van groot belang.
In de visie "Waterfront Drachten" werken we daarom de kansen en opgaven uit om de bestaande waterwegen beter te benutten. Zijn er ingrepen in het landschap nodig? Kunnen oevers beter toegankelijk gemaakt worden? Wat is mooi en wat kan beter? Welke voorzieningen zijn er al? Op welke plekken zijn nieuwe voorzieningen nodig en welke zijn dat dan? Hoe kan dat er uit zien? Wie zijn nodig om de ambities te helpen realiseren?


 

Samen aan de slag!

De gemeente maakt de visie niet alleen, ook de Provincie is hierbij betrokken. Omdat de visie onze inwoners, ondernemers en instellingen natuurlijk ook aangaat, worden zijn ook in het proces betrokken. Samen ideeën en plannen bedenken, verzamelen, uitwerken en uitvoeren. Hiervoor worden een aantal actieve werkbijeenkomsten georganiseerd. Voor het opstellen van de visie heeft de gemeente bureau NO.ORDPEIL ingehuurd. Een inventarisatie van wat er op het gebied van watersport en -recreatie al is wordt op dit moment uitgevoerd.

Heeft u goede ideeën of mooie beelden?

Beelden zeggen meer dan woorden! Heeft u bijzondere, mooie foto's in uw bezit van vroeger of nu, waterlocaties in Drachten of bijzondere plekken elders? Zulke beelden gebruiken we graag als inspiratie voor elkaar en op bijeenkomsten. U kunt uw foto's plaatsen op de facebookpagina van Waterfront Drachten of mailen naar waterfrontdrachten@smallingerland.nl. Heeft u ideeën over de toekomst van het Waterfront Drachten? Houd dan de Breeduit, de website van de gemeente en deze site in de gaten  voor meer informatie over de inloopbijeenkomst op 2 december. U kunt uw ideeën natuurlijk ook vast aan ons mailen.


Buitenstvallaat - foto van Fred Kok